Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo

OZNAMY:

OZNÁMENIE


Pre otvorenie oznámenia na tento rok, otvorte priložený link vo formáte PDF

otvoriť pozvánku 2022