Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo

OZNAMY:

OZNÁMENIE

Pre otvorenie oznámenia na tento rok, otvorte priložený link vo formáte PDF

otvoriť oznámenie 2021