Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo

OZNAMY:

OZNÁMENIE

Výbor Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Kunova Teplica 210 Vám oznamuje, že zasadnutie zhromaždenia Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva so sídlom v Kunovej Teplici, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 08.10.2020 o 09.00 hod. na Obecnom úrade v Gočaltove vzhľadom na prijatie protiepidemiologických opatrení Ústredným krízovým štábom SR

sa "konať nebude"Konanie prípadného náhradného zasadnutia zhromaždenia Vám bude oznámené, keď to dovolí epidemiologická situácia v SR.

V Kunovej Teplici dňa 01.10.2020

Vojtech Drenko, predseda pozemkového spoločenstva